„Сириус Д – Димитър Димитров“ е производител на 100% натурална хранителна добавка Сириус-Д. Сириус-Д съдържа нискомолекулни (олигомерни) полипептидни вериги, които включват широк спектър аминокисилини. Бързото усвояване на този тип белтъчини от човешкият организъм допринася за въстановяването на дегенеративни промени в тъкани и органи. Сириус-Д подобрява микроваскуларизацията, засилва общото кръвоснабдяване, и повишава концентрацията на фибробласти. Това води до стимулиране на възстановителните процеси в увредени тъкани.

Сириус-Д е създаден от професор Димитър Димитров. Регистриран е от Министерството на здравето, рег. N 02107-99 от 21.09.1999 г.